Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Hogewoerd 59-61 in het verleden / Johannes Zandvliet

In advertenties in de Leydse Courant van 18 december 1833 werd aan de ‘kalanten’ meegedeeld dat de wijnkoperij van Kraane en De Mey verkocht was aan Johannes Zandvliet.
Pas een paar maanden later, in maart 1834, werd de verkoop vastgelegd in een onderhandse akte (zie hier in pdf-formaat). De koopprijs was 2000 gulden. Uit de akte blijkt dat er in die tijd nog een uit een ver verleden stammende pacht op het pand rustte: de eigenaar moest één gulden per jaar betalen aan het Catharina-gasthuis.

 

Johannes Zandvliet was in 1800 in Leiden geboren. Hij was getrouwd met de uit Rotterdam afkomstige Johanna van Nistelrooij.
Waarschijnlijk heeft de feitelijke, maar nog niet formeel vastgelegde overname door Zandvliet in 1833 ertoe geleid dat 1833 later als oprichtingsjaar van de wijnkoperij werd beschouwd. Dat jaar staat nog steeds op de gevel. Zoals uit de vorige pagina’s blijkt waren er voor 1833 echter al diverse andere eigenaren.

Bij de ontmanteling van de oude bovenwoning Hogewoerd 61 kwam een houten bord tevoorschijn dat in de tijd van Zandvliet op de gevel bevestigd moet zijn geweest. Zijn naam is onderaan zichtbaar. Het onderste deel van het deel waar zijn naam stond is er helaas ooit afgezaagd.

Johannes Zandvliet is ruim veertig jaar eigenaar van de wijnkoperij geweest. Hij overleed op 13 februari 1875. Op 19 april 1875 liet zijn weduwe een advertentie plaatsen waarin zij meedeelde dat zij de wijnkoperij in verband met het overlijden van haar man had overgedaan aan G.H. Maat. Dat werd vastgelegd in een notariële akte van 3 mei 1875. De koopprijs was 10.000 gulden.

 

Naar de volgende pagina: De familie Maat.

Terug naar de pagina Hogewoerd 59-61 in het verleden.